Investment promotion agencies in Guangxi Zhuang autonomous region | investinchina.chinadaily.com.cn

Investment promotion agencies in Guangxi Zhuang autonomous region

chinadaily.com.cn Updated: 2018-10-27

1. People's Government of Guangxi Zhuang Autonomous Region

Website: http://en.gxzf.gov.cn/doingbusiness.html

2. Department of Commerce of Guangxi Zhuang Autonomous Region

Contact:

Tel: 0771-2211607

E-mail: qixing333@163.com

Address: No 137 Qixing Road, Nanning, Guangxi

3. Guangxi Investment Promotion Agency

Contact:

Tel: 0771-5885983

Fax: 0771-5861612

Address: Xinggui Building, No 91 East Minzu Avenue, Nanning, Guangxi

Website: http://tzcjj.gxzf.gov.cn/(Chinese)

4. Nanning Investment Promotion Network

Contact:

Tel: 0771-5849830

E-mail: abc5849830@163.com

Address: No 84 Zhuxi Avenue, Nanning, Guangxi

Postcode: 530022

5. Liuzhou Investment Promotion Agency

Contact:

Tel: 0772-2632792

Fax: 0772-2632752

E-mail: lzskfb@163.com

Address: 8th Floor, Government Office Building, No 66 Sanzhong Road, Liuzhou, Guangxi

Postcode: 545001

Website: http://tzcjj.liuzhou.gov.cn/ (Chinese)